Lux > Produkty > Měřicí a testovací zařízení

Produkty

Měřicí a testovací zařízení

Dodáváme také měřicí a testovací zařízení. Buď jako samostatná zařízení nebo jako součást celé výrobní linky. Kontrola, měření a testování parametrů výrobků jsou nezbytnou součástí veškerých výrobních procesů. Stále rostoucí důraz na zajištění spolehlivé funkčnosti finálního produktu sebou přináší větší požadavky na přesnost a spolehlivost měřicích a testovacích strojů.

Kontrolní zařízení:

Jedná se zejména o kontrolní (POKA-YOKE) přípravky pro kontrolu přítomnosti, počtu, barevnosti nebo správné orientace výrobků. Kontrolní přípravky mohu sloužit jak pro mezioperační, tak i výstupní 100% kontrolu.

Měřící zařízení:

Měřící zařízení v naší nabídce rozdělujeme podle měřených veličin na měření mechanických a elektrických parametrů nebo měření fyzikálních veličin.

Měření různých parametrů:

  • měření délky
  • měření tvaru
  • měření vzdálenosti
  • měření hmotnosti
  • měření tlaku
  • měření síly
  • měření momentů
  • měření rychlosti / otáček
  • měření elektrických parametrů
© LUX spol. s r.o. 2014. Všechna práva vyhrazena.