Lux > Produkty > Montážní linky

Produkty

Montážní linky

Montážní stroje a linky mohou být uzpůsobeny pro ruční obsluhu nebo jako plně automatické. V určitých aplikacích je možná i kombinace obou způsobů řešení.

Další možností uspořádání linky je uspořádání modulovým způsobem, což později umožňuje zákazníkovi rozšiřování kapacit i technické úrovně dle jeho aktuálních potřeb. Jednotlivé stanice mohou být propojeny dopravníkovým systémem, nebo díly mohou být předávány ručně.

Návrh řešení je vždy připraven na míru zadání a konkrétním potřebám zákazníka. Je potřeba zohlednit prostorové možnosti, požadovaný výkon, způsob zásobování dílů, mezioperační dopravu, požadavky na přestavitelnost (univerzálnost). Na základě našich zkušeností klademe velký důraz na dostatečné odzkoušení a odladění linky před instalací u zákazníka.

Nezbytnou nutností pro správnou funkci linek je spolehlivá identifikace jednotlivých komponent a sestav vstupujících do výrobního nebo montážního procesu. Naše stroje proto vybavujeme špičkovými systémy pro zamezení omylů v referencích vstupních položek nebo jejich nesprávné montáži (Poka-Yoke).

Podsestavy jsou v průběhu montáže několikrát kontrolovány na rozměr i přítomnost všech požadovaných prvků a nasazení dalších kontrolních prvků jako např. kamerových systémů, pak zcela vylučuje náhodné smíchání neshodných podsestav.

V neposlední řadě by se plně automatická montážní linka neobešla bez spolehlivých automatických podávacích a třídicích zařízení (např. vibrační zásobníky). V této oblasti spolupracujeme s renomovanými výrobci podávací techniky. V případě speciálních aplikací jsme schopni realizovat vlastní podávací a třídicí zařízení.

Obvyklé technologické operace našich montážních linek jsou:

Šroubování

Lisování

Nýtování

Svařování

Mazání

Lepení

Značení

Kontrola

Testování

© LUX spol. s r.o. 2014. Všechna práva vyhrazena.